Rapportage

​​Rapporten klas 1 en 2

  • Het schooljaar is verdeeld in vier periodes. Na iedere periode ontvangen de leerlingen een rapport.
  • Op het rapport vindt u voor elk vak/leergebied het gemiddelde van de cijfers die in deze periode behaald zijn. Bovendien wordt voor elk vak het jaargemiddelde aangegeven. Het jaargemiddelde is de tussenstand van het eindcijfer.
  • De cijfers van het 4e rapport tellen dubbel mee voor het jaargemiddelde.
  • Aan het einde van het schooljaar is het jaargemiddelde het eindcijfer.​

​Examendossier klas 3 en 4

  • In klas 3 en 4 komt het rapport te vervallen. De leerlingen werken aan hun examendossier.
  • Na elke periode krijgt de leerling een overzicht met de behaalde cijfers en het gemiddelde cijfer voor dat vak.
  • Het Programma voor Toetsing en Afsluiting (PTA) beschrijft welke lesstof in welke periode getoetst wordt.

Zowel in de onder- als bovenbouw kunnen ouders en leerling elk moment de behaalde resultaten bekijken in het digitale cijfersysteem Magister.