Vernieuwend onderwijs

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​De ​​​​​​Alberdingk Thijm Mavo is een kleine categoriale mavo. De ATM biedt vier jaar uitdagend en dynamisch onderwijs. Er wordt gewerkt volgens een modern, huiswerkvrij concept waarin leerlingen niet alleen vereiste leerstof leren, maar ook vaardigheden zoals samenwerken, presenteren en plannen.

De leerlingen hebben een vast rooster, zonder lesuitval, met maximaal vier vakken per dag. Kinderen krijgen korte instructies en werken onder begeleiding zelfstandig aan taken. Daarnaast wordt er veel projectmatig lesgegeven. Het team kent alle leerlingen goed waardoor een persoonlijke benadering mogelijk is. Op deze wijze wordt het maximale bereikt op het gebied van studieresultaat en persoonlijke groei. #daargaathetom

Waar het om gaat

Aansluiting havo

De school werkt nauw samen met de andere Alberdingk Thijm Scholen. Hierdoor is het doorstromen naar de havo op een van deze scholen mogelijk.

Goede begeleiding

De school heeft een klein en hecht docententeam. Hierdoor kennen de docenten en leerlingen elkaar goed.

Je eigen Chromebook

Elke leerling krijgt een eigen Chromebook. Deze mag je ook mee naar huis nemen.

Kleine school

De Alberdingk Thijm Mavo is een kleine gezellige school met 160 leerlingen. Alle leerlingen kennen elkaar. 

Samenwerken, plannen en presenteren

Kennis opdoen voor later is belangrijk, maar vaardigheden zijn ook belangrijk. Daarom komen vaardigheden vaak voor in het onderwijs op de ATM.