Hieronder vindt u informatie over de Alberdingk Thijm Mavo.

Open dag 

De open dag is op zaterdag 2 maart 2024 voor leerlingen en ouders van 09.00 tot 12.30 uur. 

Tijdens de open dag kunt u kennismaken met onze leerlingen en docenten. U kunt met uw kind een rondleiding door de school krijgen van een eersteklasser, de kinderen kunnen deelnemen aan verschillende activiteiten, zien hoe de leerruimtes eruit zien en welke projecten er gegeven worden. 
Ouders kunnen aan alle vakdocenten vragen stellen en eventueel een presentatie van de schoolleiding over de school en het onderwijs bijwonen.

Heeft u een kind in groep 7, dan bent u vanzelfsprekend ook van harte welkom.

Informatieavond voor ouders

Wanneer u onze open dag bezoekt, komt u al veel te weten over onze school. Voor ouders is er op maandag 4 maart 2024 van 19.00-21.00 uur ook een informatieavond. Tijdens onze informatieavond wordt uitgebreid uitgelegd waar de ATM voor staat en hoe het onderwijs wordt vormgegeven. We geven antwoord op al uw vragen!

Gesprek schoolleiding

Heeft u alle voorlichtingen gemist? Vraag een persoonlijk gesprek inclusief rondleiding aan met de schoolleiding. Tijdens dit gesprek zullen we uw vragen beantwoorden en de school laten zien.

Dit gesprek kunt u hier aanvragen. 

Wanneer een leerling op de basisschool extra ondersteuning krijgt en de verwachting is dat in het VO ook extra ondersteuning nodig zal zijn verzoeken wij ouders om al ruim voor de aanmeldingsweek een intakegesprek aan te vragen bij de schoolleiding. Zo kunnen we samen met ouders en PO onderzoeken of wij de juiste ondersteuning kunnen bieden die aansluit bij de onderwijsbehoeften van de leerling. Te denken valt aan leerlingen waarbij een diagnose is gesteld of bij wie bijvoorbeeld een fysieke-, visuele- en/of audiologische problematiek een rol speelt.

Open lesmiddag

Om een goed beeld van de school te krijgen, is het mogelijk uw kind uit groep 8 deel te laten nemen aan een van de open lesmiddagen. Op deze middag krijgen de groep 8-leerlingen echte ATM-lessen!

De open lesmiddagen zijn van 13.00-15.15 uur op

  - woensdag 7 februari 2024
  - woensdag 13 maart 2024

Inschrijven voor de open lesmiddag kan via dit inschrijfformulier.

Pitch!

Voor ouders

Bekijk de folder voor ouders.

Aanmelden

De Alberdingk Thijm Mavo hanteert geen loting. Alle leerlingen uit groep 8 met het advies vmbo-tl (mavo) kunnen worden geplaatst.

Aanmelden kan via deze Knop . Liever op papier? Op verzoek sturen wij u graag een papieren exemplaar toe. U kunt hiervoor bellen met de ​administratie: 035 - 647 9843.

Klik op de link voor het AANMELDINGS- EN TOELATINGSBELEID.