Om een goed beeld van de school te krijgen, is het mogelijk uw kind uit groep 8 deel te laten nemen aan een van de open lesmiddagen. Op deze middag krijgen de groep 8-leerlingen echte ATM-lessen!

De open lesmiddagen zijn op woensdag 17 februari 2021, woensdag 3 maart 2021 en woensdag 10 februari 2021 van 13:15-15:15 uur.