Om aan te melden op de Alberdingk Thijm Mavo is er een mavo-advies (vmbo-TL) van de basisschool nodig.

 

Aanmeldingsformulier

Aanmeldingsformulieren worden verstrekt op de open dagen. Op verzoek sturen wij u graag een exemplaar toe. U kunt hiervoor bellen met de administratie: 035 - 647 98 43. Het is ook mogelijk het aanmeldingsformulier te downloaden.

Het ingevulde en ondertekende formulier kunt u opsturen (of langsbrengen), samen met het originele adviesformulier van de basisschool én een kopie van het paspoort of ID-kaart naar het onderstaande adres:

Alberdingk Thijm Mavo
Van Linschotenlaan 503
1212 GG Hilversum

De aanmelding start op maandag 1 maart 2021. In verband met de planning van het nieuwe schooljaar is het noodzakelijk dat het aanmeldingsformulier uiterlijk op de sluitingsdatum van vrijdag 19 maart 2021 om 12.00 uur binnen is.

Per leerling wordt één adviesformulier door de basisschool verstrekt, ouders kunnen hun kind dus bij één school aanmelden. Alleen een volledig ingevuld formulier tezamen met de gevraagde documenten wordt in behandeling genomen.

Ook gegevens of rapportages over dyslexie of andere diagnoses die van invloed kunnen zijn op de leerprestaties van uw kind voegt u toe. Deze informatie is nodig indien uw kind begeleiding nodig heeft. Als u vragen heeft over speciale begeleidingsmogelijkheden, kunt u een gesprek met de schoolleiding aanvragen. Dit kan via het contactformulier of bellen met de administratie: 035 - 647 98 43.

En daarna?

Iedereen die zich heeft aangemeld, krijgt een ontvangstbevestiging per e-mail.

Op een later aan te geven datum laten wij aan de ouder(s)/verzorger(s) van de aangemelde leerlingen weten of zij toegelaten zijn.

  • Alle leerlingen die kunnen worden toegelaten, zullen we plaatsen. Op de Alberdingk Thijm Mavo loten we dus niet!
  • Na plaatsing sturen basisscholen de overige relevante informatie van de geplaatste leerlingen naar de scholen voor voortgezet onderwijs en gaan we in gesprek met de basisschool om meer over de leerling te horen. Wanneer u uw zoon of dochter op de ATM aanmeldt, gaat u akkoord met deze uitwisseling van gegevens. 
  • Alle leerlingen die zijn toegelaten op de Alberdingk Thijm Mavo worden uitgenodigd voor een kennismakingsmiddag. Deze vindt plaats op in juni 2021.

 

Beleid van aanmelding/toelating van Alberdingk Thijm Scholen

Alberdingk Thijm Sc​holen hanteert een breed toelatingsbeleid. Er zijn geen wachtlijsten. Ook als een leerling - om welke reden dan ook - extra begeleiding/ondersteuning nodig heeft, zal worden onderzocht of de leerling toch op de betreffende school terecht kan. Informatie over extra ondersteuning op de ATM vindt u hier.​