Uncategorised

Dank voor je aanmelding en gefeliciteerd met je keus voor Alberdingk Thijm Mavo! We gaan snel voor je aan de slag, zodat we je binnenkort kunnen laten weten of je echt bent geplaatst.

De Alberdingk Thijm Mavo is een kleinschalige en dynamische school. De school onderscheidt zich door een uitdagend onderwijssysteem in een moderne leeromgeving. De Alberdingk Thijm Mavo is een categori​ale mavo met ongeveer hondervijftig leerlingen verdeeld over vier leerjaren.

schermafbeelding 2022 10 11 om 11.02.33

 

Hieronder vindt u informatie over de Alberdingk Thijm Mavo.

08:30-08:45 uur     stillezen

08:45-10:10 uur      blok 1

10:10-10:30 uur      pauze 

10:30-12:00 uur       blok 2

12:00-12:30 uur       pauze

12:30-13:45 uur       blok 3

13:45-14:00 uur       pauze

14:00-15:30 uur       blok 4

15:30-15:40 uur       pauze

15:40-16:45 uur       x-uur

Het lesrooster per klas is te vinden op het ouderportaal.

 • Aanvraagformulier verlof onder de schooltijden
  Een vrije dag wegens familieomstandigheden (bruiloft, begrafenis) dient schriftelijk aangevraagd te worden bij de directeur. Dit formulier is ook te verkrijgen bij de balie.
 • Formulier beeldmateriaal leerlingen 
  Voor het wijzigen van de (niet) verleende toestemming. Dit formulier is ook te verkrijgen bij de balie.
 • Adreswijziging
  Wijzigingen bij verhuizing of andere mutaties kunt u doorgeven door een mail te sturen naar atm@atscholen.nl.
 

​Het ouderportaal is een gedeelte van de website voor ouders van leerlingen van de Alberdingk Thijm Mavo. Hier is de volgende informatie te vinden:

 • Informatiegids
 • Ouderraad
 • Roosters
 • Brieven aan ouders
 • Jaarplanning

​Om in te loggen is een gebruikersnaam met wachtwoord nodig. 

​​​​​De Alberdingk Thijm Mavo maakt deel uit van Alberdingk Thijm Scholen. ​​Bij Alberdingk Thijm Scholen werken meer dan 750 onderwijsprofessionals verspreid in het Gooi​. ​​​​​​​​​Wij bieden ze de kans zich voortdurend te ontwikkelen. De speerpunten van de organisatie zijn ICT en tweetaligheid en '​alles wat ertoe doet'. ​We zie​n de school als een 'community', waarbij we verder kijken dan alleen de schoolprestaties van de leerlingen. Dit betekent voor docenten en leerkrachten dat zij hiervoor open staan, kunnen meedenken en zich hierin ontwikkelen.​

Ontdek HIER meer over vacatures en werken bij Alberdingk Thijm Scholen.

​​​​De Alberdingk Thijm Mavo staat voor goed, dynamisch en vernieuwend onderwijs in een kleinschalige en huiselijke omgeving: de ATM-factoren. De ATM stelt zichzelf als doel om de leerlingen ontwikkeld en zelfbewust de toekomst te laten betreden. Om dit doel te bereiken kent het onderwijs op de ATM een aantal kernpunten:

Leren in samenhang en context
Leerlingen leren beter als zij lesstof in samenhang en context krijgen aangeboden. De Alberdingk Thijm Mavo werkt met leergebieden en projecten. In projecten wordt gewerkt op basis van thema’s en overlap binnen vakken en leergebieden. We bieden vak- en leergebiedoverstijgende projecten en daarnaast werkt de ATM met het internationale IMYC (International Middle Years Curriculum). Dit curriculum is gericht op het leren van het jonge brein en houdt rekening met de verschillende leerstijlen van de leerlingen. Daarnaast maakt het leerlingen bewust van de wereld om hen heen en hun plek daar binnen.

Vaardigheden
In projecten verwerven leerlingen kennis, maar daarnaast leren zij ook oplossingsgericht denken en doen. Het verwerven van vaardigheden zoals samenwerken, plannen, reflecteren en presenteren is hierbij een essentieel onderdeel. Zowel in vervolgstudies als in beroepssituaties zijn deze vaardigheden van groot belang.
Om geleerde vaardigheden ook in andere situaties te kunnen toepassen doen leerlingen tijdens hun studie zowel een beroepsoriënterende als een maatschappelijke stage.​

Contact leerling en docent
We vinden het belangrijk dat er goed contact is tussen de leerling en medewerkers van de school, zodat leerlingen zich op hun plek voelen en gemotiveerd zijn om te leren. Door het goede contact tussen leerling en medewerkers van de school wordt het maximale bereikt op het gebied van studieresultaat en persoonlijke groei.
De Alberdingk Thijm Mavo heeft ongeveer 150 leerlingen verdeeld over vier leerjaren, waardoor alle leerlingen en alle medewerkers elkaar kennen.

ICT
Computers, iPads en smartphones zijn een belangrijk onderdeel van de samenleving en de wereld van leerlingen. De Alberdingk Thijm Mavo gebruikt deze middelen dan ook in grote mate ter ondersteuning van het leerproces. Alle leerlingen hebben een eigen Chromebook. Deze Chromebook hebben de leerlingen hun hele schoolloopbaan op de ATM tot hun beschikking en kan ook thuis gebruikt worden.​​ Daarnaast wordt er naast Officeprogramma’s in projecten en lessen veelvuldig gebruik gemaakt van filmprogramma’s, apps en web based software.

Huiswerkvrij
Leerlingen krijgen taken en opdrachten die zij onder begeleiding van een docent uitvoeren. Dit kan een onderdeel zijn van een project of een gewone les. Omdat leerlingen op school werken aan hun taken, hoeven zij geen werk mee naar huis te nemen. Er is dus geen huiswerk op de ATM.

Om aan te melden op de Alberdingk Thijm Mavo is er een mavo-advies (vmbo-TL) van de basisschool nodig.

De officiële aanmelding is van maandag 25 maart t/m zondag 31 maart 2024. 

 

Aanmeldingsformulier

Aanmeldingsformulieren worden verstrekt op de open dagen. Op verzoek sturen wij u graag een exemplaar toe. U kunt hiervoor bellen met de administratie: 035 - 647 98 43.

Het ingevulde en ondertekende formulier kunt u opsturen (of langsbrengen), samen met het originele adviesformulier van de basisschool én een kopie van het paspoort of ID-kaart naar het onderstaande adres:

Alberdingk Thijm Mavo
Van Linschotenlaan 503
1212 GG Hilversum

Per leerling wordt één adviesformulier door de basisschool verstrekt, ouders kunnen hun kind dus bij één school aanmelden. Alleen een volledig ingevuld formulier tezamen met de gevraagde documenten wordt in behandeling genomen.

Ook gegevens of rapportages over dyslexie of andere diagnoses die van invloed kunnen zijn op de leerprestaties van uw kind voegt u toe. Deze informatie is nodig indien uw kind begeleiding nodig heeft. Als u vragen heeft over speciale begeleidingsmogelijkheden, kunt u een gesprek met de schoolleiding aanvragen. Dit kan via deze link of bellen met de administratie: 035 - 647 98 43.

En daarna?

Iedereen die zich heeft aangemeld, krijgt een ontvangstbevestiging per e-mail.

Op een later aan te geven datum laten wij aan de ouder(s)/verzorger(s) van de aangemelde leerlingen weten of zij toegelaten zijn.

 • Alle leerlingen die kunnen worden toegelaten, zullen we plaatsen. Op de Alberdingk Thijm Mavo loten we dus niet!
 • Na plaatsing sturen basisscholen de overige relevante informatie van de geplaatste leerlingen naar de scholen voor voortgezet onderwijs en gaan we in gesprek met de basisschool om meer over de leerling te horen. Wanneer u uw zoon of dochter op de ATM aanmeldt, gaat u akkoord met deze uitwisseling van gegevens. 
 • Alle leerlingen die zijn toegelaten op de Alberdingk Thijm Mavo worden uitgenodigd voor een kennismakingsmiddag. Deze vindt plaats op in juni 2024.

 

De leerlingen op de Alberdingk Thijm Mavo hebben een klein docententeam. Deze docenten verzorgen samen het onderwijs en zullen voor de leerlingen ook als mentor optreden. Ze zijn met elkaar verantwoordelijk voor de pedagogische begeleiding van de individuele leerlingen en van de groep als geheel. De mentor volgt de leerling op alle leergebieden en bespreekt regelmatig de voortgang. De leerlingen en ouders kunnen altijd bij hen terecht als ze een aanspreekpunt nodig hebben. 

​​Rapporten klas 1 en 2

 • Het schooljaar is verdeeld in vier periodes. Na iedere periode ontvangen de leerlingen een rapport.
 • Er is sprake van een voortschrijdend gemiddelde en aan het eind van het jaar een jaargemiddelde. Leerlingen starten dus niet elke periode met een lege lijst, maar nemen de behaalde cijfers het hele jaar mee.

​Cijferoverzicht klas 3

 • Het schooljaar is verdeeld in vier periodes. Na iedere periode ontvangen de leerlingen een cijferoverzicht.
 • Er is sprake van een voortschrijdend gemiddelde en aan het eind van het jaar een jaargemiddelde. Leerlingen starten dus niet elke periode met een lege lijst, maar nemen de behaalde cijfers het hele jaar mee.
 • Dit werkt ook zo in leerjaar 4 als alle behaalde cijfers onderdeel zijn van het schoolexamen.

Examendossier klas 3 en 4

 • De leerlingen werken aan hun examendossier. In klas 3 geldt dit alleen voor de vakken maatschappijleer en kunstvakken 1.
 • Na elke periode krijgt de leerling een overzicht met de behaalde cijfers en het gemiddelde cijfer voor dat vak.
 • Het Programma voor Toetsing en Afsluiting (PTA) beschrijft welke lesstof in welke periode getoetst wordt.

Zowel in de onder- als bovenbouw kunnen leerling en ouders elk moment de behaalde resultaten bekijken in het digitale cijfersysteem Somtoday.

Met een diploma van de Alberdingk Thijm Mavo op zak, heb je volop kansen. Zo gaat 25% van de leerlingen door naar de havo op een van de Alberdingk Thijm Scholen.

​​Projecten

​​​Naast het lesgeven in vakken en leergebieden, wordt er op de Alberdingk Thijm Mavo lesgegeven in projecten. In deze projecten worden kennis en vaardigheden van verschillende vakken en leergebieden gecombineerd en in een bredere context geplaatst. Deze bredere context zorgt ervoor dat wat leerlingen bij een vak of leergebied leren, zij ook terugzien en kunnen toepassen in andere leergebieden en situaties. In de projecten wordt ook veel gebruik gemaakt van de actualiteit en de 'wereld buiten de school'. Zo gaan de leerlingen geregeld op excursie en krijgen zij gastlessen van mensen uit de zakelijke en publieke sector. Op deze pagina staan enkele voorbeelden van leergebiedoverstijgende projecten.​
 
 

Onderwijs vindt op de ATM niet alleen plaats binnen de school, maar ook er buiten. Er worden gastsprekers uitgenodigd in de school en regelmatig gaan leerlingen op excursie.

Projectexcursies

Verschillende projecten worden afgesloten met een excursie. Zo gaan de leerlingen onder andere naar de haven van Rotterdam, Rijksmuseum in Amsterdam, Naturalis in Leiden en het 'stenenmuseum' Geologisch Museum Hofland in Laren.

 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Elk jaar organiseert de Alberdingk Thijm Mavo een groot aantal activiteiten zoals excursies, museumbezoeken, cabaretvoorstellingen, schoolfeesten en toneelavonden. In leerjaar 1 staat een middag in de week in het teken van diverse keuze-activiteiten.

Tijdens elk leerjaar zijn er verschillende leuke buitenlesactiviteiten. Zo worden veel lessen Mens & Natuur buiten de school gegeven en gaan leerlingen geregeld op excursie als afsluiting van een project.

Zit je in groep 8 en wil je meer weten over de Alberdingk Thijm Mavo? Op deze pagina vind je informatie over onze school en de open dagen.

Bent u een ouder van een leerling in groep 8: informatie voor ouders vindt u hier.

Welkom op het ouderportaal van de Alberdingk Thijm Mavo.

Alle informatie is te vinden in het menu bovenaan de pagina.

Alberdingk Thijm Mavo

Heeft u alle voorlichtingen gemist? Vraag HIER een persoonlijk gesprek inclusief rondleiding aan met de schoolleiding. Tijdens dit gesprek zullen we uw vragen beantwoorden en de school laten zien.

 Alle aandacht voor jou

Zodra je bij ons binnenloopt, merk je meteen de gezelligheid. We hebben een kleine school, waar iedereen welkom is. We hebben alle aandacht voor je en we kunnen je daardoor snel verder helpen. Ook belangrijk, iedereen kent elkaar. Na vier jaar ATM kun jij vol vertrouwen de wereld in, want #daargaathetom

 

Disclaimer

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die Alberdingk Thijm Scholen aan de schoolwebsite besteedt, is het mogelijk dat de informatie op de site onvolledig c.q. onjuist is. De informatie op de site wordt periodiek aangevuld en aangepast; wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden doorgevoerd.

Een bezoeker van de site mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in de site opgeslagen informatie openbaar maken of op enige wijze verveelvoudigen zonder toestemming van Alberdingk Thijm Scholen. Hieronder wordt tevens verstaan het verveelvoudigen van informatie en of delen daarvan door de publicatie op een elektronisch (computer-)netwerk.

Alberdingk Thijm Scholen sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site en of de informatie, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site en of de informatie te kunnen raadplegen. Daarnaast is Alberdingk Thijm Scholen niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de site verkregen is.

 

Privacy

De schoolwebsite neemt uw privacy serieus. Lees het volgende voor meer informatie over ons privacybeleid. De school hecht waarde aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens. Door gebruik te maken van deze website aanvaardt u daarmee gebonden te zijn aan deze privacy policy, die kan worden gewijzigd of aangepast van tijd tot tijd zonder voorafgaande kennisgeving.

Persoonsgegevens
U hoeft ons niet te voorzien van persoonlijk identificeerbare informatie om deze website te gebruiken. Als we enige persoonlijke informatie ontvangen, verzamelen en/of verwerken gebruiken we het op een eerlijke en rechtmatige wijze. Wij zullen nooit uw persoonlijke informatie delen met derden.

Deze website bevat links waarmee je de schoolwebsite verlaat en op websites van een andere partij terecht komt. De schoolwebsite heeft geen zeggenschap over de websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat op het gebruik van deze websites van derden een andere privacy policy van toepassing is. Wij accepteren geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites van derden. Wij raden u aan het privacybeleid en/of verklaringen van de andere websites die u bezoekt te raadplegen. ​De schoolwebsite is zorgvuldig als het gaat om het geven van correcte en actuele informatie aan de bezoekers van de website. Wij zijn niet verantwoordelijk voor informatie, data, programma’s die u via onze site krijgt van derden. De informatie die u van derden krijgt, vertegenwoordigt niet altijd de mening van ons.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.​

Beeldmateriaal

Op de websites en social media kanalen van de scholen van Alberdingk Thijm Scholen wordt veel gebruik gemaakt van representatief beeldmateriaal gemaakt in opdracht van de school. Bij aanmelding op de school wordt om toestemming van publicatie van beeldmateriaal gevraagd. In het algemeen wordt er naar gestreefd leerlingen zoveel mogelijk niet herkenbaar in beeld te brengen. Leerlingen en medewerkers bij wie dat wel het geval is,  is altijd vooraf om toestemming gevraagd. Mocht het voorkomen dat degene die geen toestemming heeft gegeven en toch herkenbaar is op een foto of video toch bezwaar heeft dan kan dat per mail kenbaar worden gemaakt bij de ​schooldirectie. Stuur dan de link mee waar de foto op staat en vermeld erbij om welke school het gaat. Het materiaal zal per direct worden verwijderd.

​Google Analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als onderdeel van de "Analytics"-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken.De school heeft hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt, wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd. Je IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. 

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie over bepaalde zaken? Mail naar atm@atscholen.nl en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op. Bellen kan natuurlijk ook. 

Voor snel contact kunt u rechtstreeks een e-mail sturen naar de docenten. ​De e-mailadressen zijn te vinden in de informatiegids op het ouderportaal.​​
 
 

Alberdingk Thijm Mavo

Van Linschotenlaan 503
1212 GG  HILVERSUM
035-647 98 43

Hieronder een voorbeeldtekst om de styling van veelvoorkomende HTML elementen in 1 pagina te kunnen controleren. Kopieer de tekst naar je klembord:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus vel nulla id nulla sodales eleifend quis vel mauris. Nulla hendrerit tincidunt ultrices. Quisque scelerisque tempus ligula, et facilisis augue luctus id.

Subtitel (H2)

Cras dui ipsum, vestibulum sit amet tellus in, pharetra pulvinar felis. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Sed euismod, risus a porta laoreet, nibh felis tempus neque, in fermentum risus nisi vel augue.

Subtitel (H3)

Nunc sit amet diam eget nunc gravida lacinia non vitae nulla. Sed posuere gravida nibh, a commodo ante ornare sit amet.

Ongenummerd lijstje

 • Item 1
 • Item 2
 • Item 3

Genummerd lijstje

 1. Item 1
 2. Item 2
 3. Item 3

Subtitel (H4)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus vel nulla id nulla Extern linkje Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget condimentum rhoncus, sem quam semper libero, sit amet adipiscing sem neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar Intern linkje sodales eleifend quis vel mauris. Nulla hendrerit tincidunt ultrices. Quisque scelerisque tempus ligula, et facilisis augue luctus id. Dik gedrukte tekst Cras dui ipsum, vestibulum sit amet tellus in, pharetra pulvinar felis. Cursieve tekst Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas.

Button

Curabitur porttitor libero eget pulvinar hendrerit. Nulla elementum aliquam condimentum. Praesent massa ante, dignissim sed metus sit amet, porttitor ultrices odio. Cras id lorem lacus. Nulla ultrices neque ac porta placerat. Quisque nisl ligula, condimentum eu porttitor sed, tincidunt non enim. Nulla nec dictum risus. Sed sollicitudin leo id purus iaculis efficitur. Donec sed augue laoreet, iaculis magna sed, aliquet dolor. Maecenas non aliquam nisl, eu dictum tellus.