ATM-onderwijs

Op de ATM zijn de vakken die met elkaar te maken hebben, geïntegreerd in zogenaamde leergebieden, bijvoorbeeld Mens & Maatschappij, Mens & Natuur en Kunst & Cultuur. Hierdoor ontstaat meer samenhang tussen de verschillende vakken van hetzelfde gebied en kunnen leerlingen makkelijker informatie koppelen. Nederlands, Engels, Spaans en wiskunde worden daarnaast als vak gegeven.

Met name in de onderbouw wordt een groot deel van het lesprogramma in projecten aangeboden. Binnen de projecten is er veel aandacht voor het verwerven van vaardigheden zoals samenwerken, presenteren, plannen en reflecteren. Leerlingen krijgen op deze manier ook de kans meerdere talenten te ontwikkelen. Verwerkingsvormen zoals films maken, programma's ontwikkelen en tentoonstellingen organiseren komen geregeld aan bod. 

Meer informatie over het onderwijs is te vinden in het menu rechtsboven op de pagina.

Kleine school​


De Alberdingk Thijm Mavo is een categoriale mavo met ongeveer 160 leerlingen, verdeeld over vier leerjaren en acht klassen. In ons systeem van begeleid zelfstandig werken kunnen leerlingen hulp vragen aan alle begeleiders en docenten op de vloer, ook docenten die op dat moment niet gekoppeld zijn aan een klas. De begeleiders zorgen er samen voor dat alle leerlingen aan het werk zijn en verder geholpen kunnen worden als dat nodig is.

Door deze organisatievorm en de kleinschalige opzet is er een goede persoonlijke band tussen de docenten en de leerlingen en tussen de leerlingen onderling. Zo ontstaat er een vertrouwde leeromgeving waarin de leerlingen zich veilig en gekend voelen en waarin alle leerlingen elkaar kennen.