​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Elk jaar organiseert de Alberdingk Thijm Mavo een groot aantal activiteiten zoals excursies, museumbezoeken, cabaretvoorstellingen, schoolfeesten en toneelavonden. In leerjaar 1 staat een middag in de week in het teken van diverse keuze-activiteiten.

Tijdens elk leerjaar zijn er verschillende leuke buitenlesactiviteiten. Zo worden veel lessen Mens & Natuur buiten de school gegeven en gaan leerlingen geregeld op excursie als afsluiting van een project.

Donderdagmiddagactiviteiten

Op donderdag hebben de leerlingen van klas 1 middagactiviteiten (dma). Deze starten na de herfstvakantie.

Er is een gevarieerd aanbod aan creatieve, culturele en culinaire activiteiten, maar ook ICT, muziek en sport & spel komen aan bod.

Ouders van leerlingen in klas 1 worden aan het begin van het schooljaar nader geïnformeerd.