Onderwijs vindt op de ATM niet alleen plaats binnen de school, maar ook er buiten. Er worden gastsprekers uitgenodigd in de school en regelmatig gaan leerlingen op excursie.

Projectexcursies

Verschillende projecten worden afgesloten met een excursie. Zo gaan de leerlingen onder andere naar de haven van Rotterdam, Rijksmuseum in Amsterdam, Naturalis in Leiden en het 'stenenmuseum' Geologisch Museum Hofland in Laren.

 

Kamp leerjaar 1

Naast de afsluitende excursies gaat de eerste klas elk jaar op excursie naar Texel. Deze driedaagse excursie blijkt elk jaar een groot succes met leuke activiteiten waarbij nieuwe vriendschappen ontstaan.

Reis leerjaar 3

In het derde leerjaar gaan de leerlingen een aantal dagen naar het buitenland voor culturele en sportieve activiteiten. 

Gastsprekers

Bij projecten worden er regelmatig gastsprekers uitgenodigd om iets te vertellen over hun expertise. Zoals een expert in olie, gas en duurzame energie bij een project over brandstoffen; de gemeente over zwerfafval in de wijk bij een onderzoek naar vuil in de wijk; een grafisch ontwerper over huisstijlen bij een project over marketing.

Foto-impressie