​​​ICT is belangrijk onderdeel van het onderwijs op de ATM. Alle leerlingen hebben een eigen Chromebook. Deze Chromebook hebben de leerlingen hun hele schoolloopbaan op de ATM tot hun beschikking en kan ook thuis gebruikt worden.​​

Leerlingen werken op basis van weektaken die via de elekronische leeromgeving beschikbaar zijn. Hier vinden leerlingen ook opdrachten, studiemateriaal en hebben zij inzicht in hun cijfers. Gemaakt werk kan digitaal worden ingeleverd, leerlingen kunnen digitaal samenwerken en ook bij verschillende werkvormen wordt gebruik gemaakt van ICT, bijvoorbeeld bij het maken van films.

Om leerlingen vaardig te maken op het gebied van ICT, werkt de ATM op basis van een eigen leerlijn ICT-vaardigheden. Op deze manier wordt er gericht gewerkt aan het vergroten van de kennis en vaardigheden op ICT-gebied.