De Alberdingk Thijm Mavo is een categoriale mavo met zo'n 125 leerlingen, verdeeld over vier leerjaren en vijf klassen. In ons systeem van begeleid zelfstandig werken kunnen leerlingen hulp vragen aan alle begeleiders en docenten op de vloer, ook docenten die op dat moment niet gekoppeld zijn aan een klas. De begeleiders zorgen er samen voor dat alle leerlingen aan het werk zijn en verder geholpen kunnen worden als dat nodig is.

Door deze organisatievorm en de kleinschalige opzet is er een goede persoonlijke band tussen de docenten en de leerlingen en tussen de leerlingen onderling. Zo ontstaat er een vertrouwde leeromgeving waarin de leerlingen zich veilig en gekend voelen en waarin alle leerlingen elkaar kennen.