Onderbouw

In de onderbouw zijn verschillende vakken in leergebieden samengevoegd, waardoor leerlingen minder verschillende vakken op hun rooster hebben staan en zij les krijgen van een zeer kleine groep docenten.

In de onderbouw krijgen de leerlingen de volgende leergebieden:

  • Mens & Maatschappij: aardrijkskunde, geschiedenis en in klas 2 ook economie en maatschappijleer
  • Mens & Natuur: biologie, natuurkunde, scheikunde en verzorging
  • Kunst & Cultuur: tekenen, schilderen, handvaardigheid, kunstgeschiedenis

Naast bovenstaande leergebieden krijgen de leerlingen ook de vakken Nederlands, Engels, Spaans en wiskunde.

Ook wordt veel leerstof in projecten gecombineerd. Zo wordt bijvoorbeeld het leergebied Mens & Maatschappij gecombineerd met de vakken Nederlands en Engels, of het leergebied Mens & Natuur gecombineerd met het vak Spaans. Voor meer informatie kunt u kijken onder het kopje 'projecten'.

Bovenbouw

De leerlingen volgen in de bovenbouw een vast programma: Nederlands, Engels, Spaans, wiskunde, Mens & Maatschappij, sport & bewegen, CKV. Daarnaast kiezen ze in klas 3 een keuze uit twee van de drie profielvakken economie, biologie en nask1.

In klas 4 kiezen de leerlingen een profiel. Op de Alberdingk Thijm Mavo worden drie profielen aangeboden:

  • economie
  • zorg & welzijn
  • techniek

Het is in klas 4 mogelijk een 7e hoofdvak te volgen.

Er wordt ook in de bovenbouw zoveel mogelijk samengewerkt door verschillende vakken in projecten.