​​​​De Alberdingk Thijm Mavo staat voor goed, dynamisch en vernieuwend onderwijs in een kleinschalige en huiselijke omgeving: de ATM-factoren. De ATM stelt zichzelf als doel om de leerlingen ontwikkeld en zelfbewust de toekomst te laten betreden. Om dit doel te bereiken kent het onderwijs op de ATM een aantal kernpunten:

Leren in samenhang en context
Leerlingen leren beter als zij lesstof in samenhang en context krijgen aangeboden. De Alberdingk Thijm Mavo werkt met leergebieden en projecten. In projecten wordt gewerkt op basis van thema’s en overlap binnen vakken en leergebieden. We bieden vak- en leergebiedoverstijgende projecten en daarnaast werkt de ATM met het internationale IMYC (International Middle Years Curriculum). Dit curriculum is gericht op het leren van het jonge brein en houdt rekening met de verschillende leerstijlen van de leerlingen. Daarnaast maakt het leerlingen bewust van de wereld om hen heen en hun plek daar binnen.

Vaardigheden
In projecten verwerven leerlingen kennis, maar daarnaast leren zij ook oplossingsgericht denken en doen. Het verwerven van vaardigheden zoals samenwerken, plannen, reflecteren en presenteren is hierbij een essentieel onderdeel. Zowel in vervolgstudies als in beroepssituaties zijn deze vaardigheden van groot belang.
Om geleerde vaardigheden ook in andere situaties te kunnen toepassen doen leerlingen tijdens hun studie zowel een beroepsoriënterende als een maatschappelijke stage.​

Contact leerling en docent
We vinden het belangrijk dat er goed contact is tussen de leerling en medewerkers van de school, zodat leerlingen zich op hun plek voelen en gemotiveerd zijn om te leren. Door het goede contact tussen leerling en medewerkers van de school wordt het maximale bereikt op het gebied van studieresultaat en persoonlijke groei.
De Alberdingk Thijm Mavo heeft ongeveer 150 leerlingen verdeeld over vier leerjaren, waardoor alle leerlingen en alle medewerkers elkaar kennen.

ICT
Computers, iPads en smartphones zijn een belangrijk onderdeel van de samenleving en de wereld van leerlingen. De Alberdingk Thijm Mavo gebruikt deze middelen dan ook in grote mate ter ondersteuning van het leerproces. Alle leerlingen hebben een eigen Chromebook. Deze Chromebook hebben de leerlingen hun hele schoolloopbaan op de ATM tot hun beschikking en kan ook thuis gebruikt worden.​​ Daarnaast wordt er naast Officeprogramma’s in projecten en lessen veelvuldig gebruik gemaakt van filmprogramma’s, apps en web based software.

Huiswerkvrij
Leerlingen krijgen taken en opdrachten die zij onder begeleiding van een docent uitvoeren. Dit kan een onderdeel zijn van een project of een gewone les. Omdat leerlingen op school werken aan hun taken, hoeven zij geen werk mee naar huis te nemen. Er is dus geen huiswerk op de ATM.