De Alberdingk Thijm Mavo is nauw verbonden met de andere Alberdingk Thijm Scholen.

Hierdoor is het doorstromen naar de havo op een van deze scholen mogelijk.