• Media

Op 20 mei hebben leerlingen van klas 3 vmbo-t van het ATM meegedaan met een participatiedag over de Omgevingsvisie Hilversum. Samen met leerlingen van het A. Roland Holstcollege en studenten van het MBO-college Hilversum (de beroepshavo) bogen zij zich over vraagstukken die spelen in de openbare ruimte op het gebied van cultuur, klimaat, biodiversiteit en gezondheid. Zij pitchten hun ideeën aan een panel met vertegenwoordigers vanuit het Goois Natuurreservaat, de GGD en de gemeentepolitiek en ontvingen na afloop een certificaat van deelname. De opbrengsten worden door de gemeente meegenomen bij het opstellen van de Omgevingsvisie.