• Een vrije dag wegens familieomstandigheden (bruiloft, begrafenis) dient schriftelijk aangevraagd te worden bij de directeur d.m.v. het formulier Aanvraagformulier verlof onder de schooltijden. Dit formulier is ook te verkrijgen bij de balie.
  • Formulier beeldmateriaal leerlingen voor het wijzigen van de (niet) verleende toestemming. Dit formulier is ook te verkrijgen bij de balie.
  • Om een adreswijziging bij verhuizing of andere mutaties door te geven kunt u een mail sturen naar atm@atscholen.nl.