Een vrije dag wegens familieomstandigheden (bruiloft, begrafenis) dient schriftelijk aangevraagd te worden bij de directeur d.m.v. het formulier Aanvraagformulier verlof onder de schooltijden. Dit formulier is ook te verkrijgen bij de administratie.

Om een adreswijziging bij verhuizing of andere mutaties door te geven kunt u een mail sturen naar atm@atscholen.nl.