Alberdingk Thijm Mavo
  • Aanvraagformulier verlof onder de schooltijden
    Een vrije dag wegens familieomstandigheden (bruiloft, begrafenis) dient schriftelijk aangevraagd te worden bij de directeur. Dit formulier is ook te verkrijgen bij de balie.
  • Formulier beeldmateriaal leerlingen 
    Voor het wijzigen van de (niet) verleende toestemming. Dit formulier is ook te verkrijgen bij de balie.
  • Adreswijziging
    Wijzigingen bij verhuizing of andere mutaties kunt u doorgeven door een mail te sturen naar atm@atscholen.nl.