De leerlingen op de Alberdingk Thijm Mavo hebben een klein docententeam. Deze docenten verzorgen samen het onderwijs en zullen voor de leerlingen ook als mentor optreden. Ze zijn met elkaar verantwoordelijk voor de pedagogische begeleiding van de individuele leerlingen en van de groep als geheel. De mentor volgt de leerling op alle leergebieden en bespreekt regelmatig de voortgang. De leerlingen en ouders kunnen altijd bij hen terecht als ze een aanspreekpunt nodig hebben.