08:30-08:45 uur     stillezen

08:45-10:10 uur      blok 1

10:10-10:30 uur      pauze 

10:30-12:00 uur       blok 2

12:00-12:30 uur       pauze

12:30-13:45 uur       blok 3

13:45-14:00 uur       pauze

14:00-15:30 uur       blok 4

15:30-15:40 uur       pauze

15:40-16:45 uur       x-uur

Het lesrooster per klas is te vinden op het ouderportaal.