​​Rapporten klas 1 en 2

  • Het schooljaar is verdeeld in vier periodes. Na iedere periode ontvangen de leerlingen een rapport.
  • Er is sprake van een voortschrijdend gemiddelde en aan het eind van het jaar een jaargemiddelde. Leerlingen starten dus niet elke periode met een lege lijst, maar nemen de behaalde cijfers het hele jaar mee.

​Cijferoverzicht klas 3

  • Het schooljaar is verdeeld in vier periodes. Na iedere periode ontvangen de leerlingen een cijferoverzicht.
  • Er is sprake van een voortschrijdend gemiddelde en aan het eind van het jaar een jaargemiddelde. Leerlingen starten dus niet elke periode met een lege lijst, maar nemen de behaalde cijfers het hele jaar mee.
  • Dit werkt ook zo in leerjaar 4 als alle behaalde cijfers onderdeel zijn van het schoolexamen.

Examendossier klas 3 en 4

  • De leerlingen werken aan hun examendossier. In klas 3 geldt dit alleen voor de vakken maatschappijleer en kunstvakken 1.
  • Na elke periode krijgt de leerling een overzicht met de behaalde cijfers en het gemiddelde cijfer voor dat vak.
  • Het Programma voor Toetsing en Afsluiting (PTA) beschrijft welke lesstof in welke periode getoetst wordt.

Zowel in de onder- als bovenbouw kunnen leerling en ouders elk moment de behaalde resultaten bekijken in het digitale cijfersysteem Somtoday.